Tag: kích cỡ bình nóng lạnh

Bình Nóng Lạnh 003

• Power Source: AC220V 3.5kW 50Hz • Loại: ngay nước Heater (Đã giải quyết Outlet Loại) • Nước Ngưng hệ thống: Một hệ thống Push Ngưng (cơ khí Van) • Power Control: Touch mềm Nhiệt độ kiểm soát điện tử