Tag: chuyện lạ

Sự thật về giếng nước nóng “bất thường”

Theo số liệu của Điện lực Cam Đường, lượng điện sử dụng của gia đình ông Bảo trong tháng 1-2011 là 15 số; tháng 2 (tháng Tết) là 60 số; tháng 3 là 39 số và tháng 4 lên tới