Tag: cấu trúc nano

Sử dụng cảm biến DNA Nano trong nghiên cứu tế bào

Một cấu trúc nano - chuyển mạch được làm từ DNA (màu xanh và màu tím) giúp phát hiện một nhân tố phiên mã cụ thể (màu xanh). Sử dụng những cảm biến DNA nano, một nhóm các nhà nghiên